Correspondence with the legation of China at Washington.


[190] No. 190.
Mr. Bayard to Mr. Chang Yen Hoon.


[191] No. 191.
Mr. Chang Yen Hoon to Mr. Bayard.


[192] No. 192.
Mr. Bayard to Mr. Chang Yen Hoon.


[193] No. 193.
Mr. Chang Yen Hoon to Mr. Bayard.


[194] No. 194.
Mr. Bayard to Mr. Shu Cheon Pon.


[195] No. 195.
Mr. Shu Cheon Pon to Mr. Bayard.


[196] No. 196.
Mr. Bayard to Mr. Chang Yen Hoon.


[197] No. 197.
Mr. Chang Yen Soon to Mr. Bayard.


[198] No. 198.
Mr. Bayard to Mr. Chang Yen Hoon.