Banco Vela discussion


[380] Mr. Romero to Mr. Gresham.


[381] Mr. Uhl to Mr. Romero.


[382] Mr. Romero to Mr. Gresham.


[383] Mr. Romero to Mr. Gresham.


[384] Mr. Gresham to Mr. Romero.


[385] Mr. Romero to Mr. Gresham.


[386] Mr. Romero to Mr. Gresham.