Correspondence with the Legation of China at Washington


[240] No. 240.
Mr. Bayard to Mr. Chang Yen Soon.


[242] No. 242.
Mr. Chang Yen Hoon to Mr. Bayard.


[243] No. 243.
Mr. Chang Yen Hoon to Mr. Bayard.


[245] No. 245.
Mr. Bayard to Mr. Chang Yen Hoon.


[246] No. 246.
Mr. Chang Yen Moon to Mr. Bayard.


[247] No. 247.
Mr. Bayard to Mr. Chang Yen Hoon.


[248] No. 248.
Mr. Chang Yen Hoon to Mr. Bayard.


[249] No. 249.
Mr. Bayard to Mr. Chang Yen Hoon


[250] No. 250.
Mr. Chang Yen Hoon to Mr. Bayard.


[251] No. 251.
Mr. Chang Ten Hoon to Mr. Bayard.


[252] No. 252.
Mr. Bayard to Mr. Chang Yen Hoon.


[253] No. 253.
Mr. Bayard to Mr. Chang Yen Hoon.


[254] No. 254.
Mr. Chang Yen Hoon to Mr. Bayard.


[255] No. 255.
Mr. Chang Yen Hoon to Mr. Bayard.


[256] No. 256.
Mr. Bayard to Mr. Chang Yen Hoon.


[257] No. 257.
Mr. Bayard to Mr. Chang Yen Hoon.


[258] No. 258.
Mr. Chang Yen Hoon to Mr. Bayard.


[259] No. 259.
Mr. Bayard to Mr. Chang Yen Hoon.


[260] No. 260.
Mr. Bayard to Mr. Chang Yen Hoon.


[261] No. 261.
Mr. Bayard to Chung Jen Hoon.


[262] No. 262.
Mr. Chang Yen Hoon to Mr. Bayard.


[263] No. 263.
Mr. Chang Yen Hoon to Mr. Bayard.


[264] No. 264.
Mr. Rives to Mr. Chang Yen Hoon.


[265] No. 265.
Mr. Chang Yen Hoon to Mr. Bayard.


[266] No. 266.
Mr. Shu Cheon Pon to Mr. Bayard.


[267] No. 267.
Mr. Bayard to Mr. Shu Cheon Pon.