Extradition of Inez Ruiz


[410] Señor Romero to Mr. Gresham.


[411] Mr. Uhl to Señor Romero.


[412] Mr. Gresham to Señor Romero.


[413] Mr. Gresham to Señor Romero.


[414] Señor Romero to Mr. Gresham.


[415] Mr. Gresham to Señor Romero.


[416] Señor Romero to Mr. Olney.


[417] Mr. Olney to Señor Romero.


[418] Mr. Olney to Señor Romero.


[419] Señor Romero to Mr. Olney.


[420] Señor Romero to Mr. Olney.


[421] Señor Romero to Mr. Olney.


[422] Mr. Olney to Señor Romero.


[423] Señor Covarrubias to Mr. Olney.


[424] Mr. Olney to Señor Romero.


[425] Señor Romero to Mr. Sherman.


[426] Mr. Sherman to Señor Romero.


[427] Señor Romero to Mr. Sherman.


[428] Mr. Sherman to Señor Romero.


[429] Señor Romero to Mr. Sherman.


[430] Mr. Sherman to Señor Romero.


[431] Señor Romero to Mr. Sherman.


[432] Mr. Sherman to Señor Romero.


[433] Señor Romero to Mr. Sherman.