Hopkins–Churchill conversation, 9:45 a.m.

Present
United States United Kingdom
Mr. Hopkins Prime Minister Churchill
[Page 680]