Hopkins–Churchill conversation, morning

Present
United States United Kingdom
Mr. Hopkins Prime Minister Churchill

[358] Hopkins Notes

Hopkins Papers